Ordförande
Roland Rasmusson

Kassör
Frank Straubel

Sekreterare
Gunilla Lindqvist

Ledamöter
Christian Glasnovic

Claes Svensson

Maria Romner

Mikael Christianson

Timmy Göransson

Martin Säfsten